Cijena autoškole Zagreb

Pripremamo vas za vožnju sa sigurnošću i samopouzdanjem! Nudimo kvalitetnu obuku za A i B kategorije,

Cijena polaganja A Kategorije

A kategorija

Puna cijena
780
 • Nadprosječna prolaznost
 • Vrhunski instruktori
 • Nova vozila

A kategorija

Posjeduje B, C, D, F, G, H
411
 • Nadprosječna prolaznost
 • Vrhunski instruktori
 • Nova vozila

A kategorija

Posjeduje A1, A2, AM
405
 • Nadprosječna prolaznost
 • Vrhunski instruktori
 • Nova vozila

A kategorija

Bez poluge mijenjača
135
 • Nadprosječna prolaznost
 • Vrhunski instruktori
 • Nova vozila

Cijena polaganja B Kategorije

B kategorija

Puna cijena
840
 • Nadprosječna prolaznost
 • Vrhunski instruktori
 • Nova vozila

B kategorija

Posjeduje A, F, G, AM
645
 • Nadprosječna prolaznost
 • Vrhunski instruktori
 • Nova vozila

B kategorija

B na automatski mijenjač
215
 • Nadprosječna prolaznost
 • Vrhunski instruktori
 • Nova vozila